Archive for december 2007

I-Roast 2

Mine kaffeekspreimenter kan nu udvides med ristning, da jeg i julegave modtog en I-Roast 2.

I-Roast 2

Pct af totalen

Et eksempel på hvordan man kan beregne pct. af totalsalg og pct af salget på niveauet over det aktuelle.

WITH

MEMBER [Measures].[Pct of total] AS ‘SUM( {[Product].CurrentMember}, [Measures].[Unit Sales]) /SUM( {[Product].DefaultMember}, [Measures].[Unit Sales])’, FORMAT_STRING=’#0.00%’

MEMBER [Measures].[Pct of parent total] AS ‘IIF( [Product].Parent <> NULL, SUM( {[Product].CurrentMember}, [Measures].[Unit Sales]) /SUM( {[Product].Parent.Children}, [Measures].[Unit Sales]), 1)’, FORMAT_STRING=’#0.00%’

SELECT

{ [Measures].[Unit Sales], [Measures].[Pct of Total], [Measures].[Pct of parent total] } ON COLUMNS,

NON EMPTY Order( DESCENDANTS( [Product]  ),[Measures].[Pct of total], DESC ) ON ROWS

FROM

[Sales]

Et eksempel på totalten af en delmængde:

WITH
SET [Categories] AS {[Product].[Product Categories].[Category].&[4], [Product].[Product Categories].[Category].&[1]}
MEMBER [Measures].[Contribution] AS ([Product].[Product Categories].CurrentMember, [Measures].[Sales Amount]) / SUM([Categories], [Measures].[Sales Amount]), FORMAT_STRING=”#,##0.00%”
SELECT
{ [Measures].[Sales Amount], [Measures].[Contribution] } ON COLUMNS
,{[Categories] } ON ROWS
FROM [Adventure Works]

 

EB helt ude af kontekst

Man skal som regel ikke lede længe på www.eb.dk efter en artikel der kan forundre. Ofte er det “journalisterne” derinde vælger at skrive om fuldstændig ligegyldigt. Det er også tilfældet i den artikel jeg har klippet et uddrag ud af. Men det underlige ved den er, at der midt i det hele bliver klippet en sætning ind, som lader til at omhandle valget 07.

EkstraBladet er da mærkelige

Link: klik her

Sikke da et tilbud…

En kasse med tolv, tak!

http://www.guitarshop.dk/product.asp?product=1931&sub=0&page=2

Dyr Guitar

Den svenske kok på slap line

fi yuo cna raed tihs, yuo hvae a sgtrane mnid too
Cna yuo raed tihs? Olny 55 plepoe out of 100 can.
i cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno’t mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt!