Archive for maj 2010

VS2010 er lidt noller

Argh!! Hvordan stopper man denne besked i at dukke op konstant!?

AMO DimensionPermission laver unoder under deploy

Stødte på et underligt scenarie, jeg mener jeg vil gemme og dele med andre der måske er lige så uheldige at rende ind i det.
Ved at fjerne alle dependencies på en rolle i SSAS 2008 gennem AMO, bliver det umuligt at sætte nye dependencies og den lidt mere mystiske, at deploye en ny (den samme) database fra Visual Studio.
Workaround er at omdøbe kuben på SSAS instansen, for derefter at deploye igen. Voila.
Deploy overskriver den nyligt omdøbte database, fikser de fejl der måtte være og re-omdøber igen databasen.

Man kunne interessere sig for et trace på hvad der sker under omdøbningen!?