Archive for marts 2008

HierarchyID datatypen

Denne nye datatype introduceres med SQL Server 2008 og må siges at være en længe savnet type. I hverfald har jeg tidligere kunne have haft brug for en sådanne mulighed.

Læs mere her