Posts Tagged ‘Business Intelligence’

Perculiar Named Calculations

In regards to this article about named calculations in SSAS, I had the perculiar finding today, that NULLs are handled somewhat differently than I would have expected.
In my case I had constructed a named calculation, just as in the article, by concatenating two columns, both of type string and allowing NULLs.
The perculiar part was, that when the second value was NULL, the whole expression would result in a NULL.
So, in order for the concatenation to succeed, the expression should be as follows:

[Marital Status] + CASE WHEN LEN([Has Children]) > 0 THEN  ‘ ‘ + [Has Children] ELSE ” END

 

Reporting Services og lokal Domain Controller issue

Problem:

Jeg havde forleden den førnøjelse, at installere en Domain Controller lokalt på det udviklingsmiljø vi arbejder på. Vi har måtte troppe op med egen server, da kunden ikke kunne afse serverkraft til et udviklingsmiljø. Så maskinen står altså i et domæne vi ikke rigtig kan kontrolere.

Reporting Services, og i særdeleshed rsreportserver.config, håndterer det ikke så elegant som man kunne have ønsket sig. Servicen kører, i vores tilfælde, under kontoen Network Services, som erstattes i det øjeblik Domain Controlleren bliver installeret. Kontoen får altså tildelt en ny SID.

Problemet opstår fordi Reporting Services registrerer SID’en på Network Services, som jo erstattes. Hvorfor den nye konto ikke længere har adgang.

Løsning:

Giv kontoen Network Services rediger/modify rettigheder til mapperne: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10.MSSQLSERVER\Reporting Services\LogFiles og C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10.MSSQLSERVER\Reporting Services\RSTempFiles

70-452 PRO: Designing a Business Intelligence Infrastructure Using Microsoft SQL Server 2008

Jeg tænkte jeg lige vil opsummere hvad jeg kan give videre til andre, der måtte tage denne certificering.

Inden testen startede blev jeg præsenteret for et indledende spørgeskema hvor man skal svare på hvordan man ser sig selv som professionel i barnchen. Her spørges om erfaring med produktet og i branchen generelt. Det har man ca. 15 minutter til at gennemføre hvilket skulle være rigeligt for de fleste. Hvilke valg man foretager skulle efter sigende ikke have indflydelse på hvilke spørgsmål der kommer i selve testen.

Selve testen er overordnet indelt i flere kategorier end jeg lige havde regnet med. Efter at have taget 70-448 havde jeg forventet samme struktur. PRO testen har, ud over de seks traditionelle kategorier: Administrering/Implementering af hhv. SSIS, SSAS og SSRS, også fundet rum til spørgsmål om generelle datawarehouse udfordringer og brug af TFS.

Den test jeg fik, bestod af 50 spørgsmål fordelt på følgende måde:

Datawarehousing: 2 spørgsmål
Ét om dimensionel modelering og ét om SDC (Slowly Changing Dimension)

SSIS: 11 spørgsmål
Konfiguration, logning, transaktioner, dimensioner før facts, roundtrip minimering, export, backup strategi og SQL Server agent rettigheder.

SSAS: 19 spørgsmål
Herunder sikkerhed, sourcecontrol, hukommelsesforbrug, MOSS, processering, datamining (x5), MDX, attributrelationer, snowflake.

SSRS: 18 spørgsmål
Opgradering til native mode, subscriptions, portering til ny server, skalering, drilldown, drillthrough, custom code, ReportViewer, filtrering, Excel og perspektiver.

 

Det burde give en kort introduktion til hvad der er i vente hvis man melder sig til denne certificering. Der er dog mange områder der ikke er blevet berørt af testen jeg fik, så man må endelig ikke tage min erfaring som facitliste.

MCTS 70-445

I morgen skal jeg til den første certificering i år. Der er gået en del tid siden sidste test, som var helt tilbage i december 2006.
Jeg har taget en enkelt prøvetest, fra Measure-Up, hvilket gav mig scoren 60% uden forberedelse, altså ikke bestået. Men jeg ved hvilke fokusområder jeg skal koncentrere mig om, så det er bare at komme ud over stepperne 🙂
I skrivende stund, er der 227 (ref) i hele verden der har bestået testen.

Certificeringerne er ikke kommet helt i den strøm jeg godt har kunne tænke mig. Men der er flere faktorer der har spillet ind i fht. job/fritid. Jeg har skiftet job, hvilket har krævet tilvending til nye rutiner, kolleger osv. Derudover er familien, for første gang, blevet udvidet med en datter pr. d. 30/03/2007. Det kan godt anbefales 😉