Posts Tagged ‘SQL Server’

Mit Microsoft Connect forslag er blevet implementeret

Mit beskedne bidrag til næste version af SSIS er hermed i hus.
I går fik jeg bekræftelse fra Microsoft om, at forslaget har fundet vej til enten næste version eller næste service pack.

Microsoft Conect Mail

 

Microsoft Connect forklaring

 

 

 

 

 

 

Reklamer

How to setup basic dimension security in SSAS

SQL Server Analysis Services offers the possibility to create roles, whereby you can manage the access certain users will have to data in the cube(s) on the database. The following is a basic tutorial on how to create a role Limited Access, used to limit the access to the Product dimension of the Adventure Works cube.

First we right-click the Roles collection on the database and select New Role:

Then we give the role a meaningfull name and perhaps a description to distinguish it even more:

Next we add the members of the role, eg. the users:

We can add as many users as we like, even groups to let he IT Administration handle the permissions:

We then need to decide which cube(s) the role is granted access to:

We jump a few steps here in order to get to the basic part of setting dimension security in SSAS 20008.
Select the Dimension Data tab, and select which dimension(s) the role is to be restricted on:

This particullar role is limited to seeing only members Accessories and Bikes, hence Clothing and Components are prohibited:

In order for us to test this newly created role, we can select to browse the cube using the credentials of the role.
This is done in the browse cube dialog:

We then select our new role:

And voilà, the permissions show up as expected:

For more advanced stuff on security in cubes, please refer to: http://www.ssas-info.com/analysis-services-articles/51-security

How to get SSAS to return the correct currency format.

Although setting the language and collation correctly, it’s not easy to see why a specific MDX would not return the right formatting, in regards to monetary, thousands seperator etc.
There is however a way of forcing the language, through a property available on the calculated measure. In the following example, I’ll show that even though the server settings are da-DK (Danish), the results are displayed as en-US.

First, a screenshot of the server settings:

Then the query, that returns en-US formatting:

For this to work, we need to add: Language=1030 as property to the calculated member, then we get:

See more on FORMAT_STRING and LANGUAGE @ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc879322.aspx

Reporting Services og lokal Domain Controller issue

Problem:

Jeg havde forleden den førnøjelse, at installere en Domain Controller lokalt på det udviklingsmiljø vi arbejder på. Vi har måtte troppe op med egen server, da kunden ikke kunne afse serverkraft til et udviklingsmiljø. Så maskinen står altså i et domæne vi ikke rigtig kan kontrolere.

Reporting Services, og i særdeleshed rsreportserver.config, håndterer det ikke så elegant som man kunne have ønsket sig. Servicen kører, i vores tilfælde, under kontoen Network Services, som erstattes i det øjeblik Domain Controlleren bliver installeret. Kontoen får altså tildelt en ny SID.

Problemet opstår fordi Reporting Services registrerer SID’en på Network Services, som jo erstattes. Hvorfor den nye konto ikke længere har adgang.

Løsning:

Giv kontoen Network Services rediger/modify rettigheder til mapperne: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10.MSSQLSERVER\Reporting Services\LogFiles og C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10.MSSQLSERVER\Reporting Services\RSTempFiles

Server og database collation clasher i sikkerhedsindstillingerne for en bruger

Tænkte jeg lige ville dokumentere hvilke skridt der skal til, for at reproducere en lidt underlig fejl i SQL Server Management Studio 2008 (SSMS).

Setup:
Serveren er sat op med collation: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
Databasen er oprettet med collation: Danish_Norwegian_CI_AS
Login er oprettet med default sprog: Engelsk
Database bruger er oprettet med collation: Danish_Norwegian_CI_AS

Følgende skridt vil reproducere fejlen:

1. Se properties for server-login:

2. Klik User Mapping

3. Klik Securables

4. Observer fejl:

Cannot resolve the collation conflict between “Danish_Norwegian_CI_AS” and “SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS” in the UNION operation. (Microsoft SQL Server, Error: 468)

MS burde måske nok have været dette scenarie igennem, med en server sat op med én collation og databasen med en anden.

 

 

 

 

Maksimum 31.303 tegn (inkl. mellemrum) i Execute SQL Task?

Det er ihvertfald det højeste jeg umiddelbart kan proppe ind i tekstboksen igennem UI’en.
Er der nogen der ved hvilken grænse der officielt er på denne task?

Lidt ærgeligt at man oven i købet ikke bliver advaret om at ens script bliver trunkeret…

Julian Date og supplementsmånede

Jeg sad og skimmede nettet for smarte tricks til en tidsdimension i et datawarehouse.
Jeg faldt over følgende indlæg: http://dylanwan.wordpress.com/data-warehouse-design/design-tip-1-key-for-the-date-dimension/ og fandt det egentlig meget interessant, lige indtil jeg stødte ind i kravet: supplementsmånede. Jeg kan ikke rigtig se, at man kan løse dette krav med en konvertering af date til julian hvor man samtidig håndterer den 13. månede eller?